Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Samuti puudub tagastamisõigus asjadel, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud.

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks Marvelprint e-poes tuleb:

1.    Kirjuta "Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise avaldus", sisaldades tellimuse number, tellimuse kuupäev, kauba kättesaamise kuupäev, tarbija ees- ja perekonnanimi, tarbija aadress ning tagastamise põhjus.

2.    Saata avaldus e-posti aadressile info@marvelprint.ee

Ettemaksu tagastame 14 päeva jooksul pangakontole, millelt ostu eest on tasutud. Ettemaksu tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist.